Profiilikuva

Konsultointi Ari Vainio Oy 

Tarjoaa monipuolisia ja osaavia konsultointipalveluita informaatioteknologian hallintaan, kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun ja mallinnukseen, projektointiin ja projektien onnistuneeseen läpivientiin.

Katso mitä voisimme tarjota yrityksellesi

Olen toiminut konsulttina mm seuraavissa rooleissa

pääarkkitehti, määrittelijä, konseptisuunnittelija, järjestelmäarkkitehti,
suunnittelija, prosessien mallintaja, projektipäällikkö, scrum master,
ryhmäpäällikkö, tuotepäällikkö, tietojärjestelmien auditoija, valmentaja

Asiakas ja käyttäjät edellä

Onnistunut tietojärjestelmien rakentaminen ja arkkitehtuurityö lähtee asiakkaan ja sidosryhimen tarpeiden kuulemisesta, kartoittamisesta ja ymmärtämisestä.

Mallinnus ja dokumentaatio

Tietojärjestelmäkokonaisuuksien ymmärtäminen ja kehitystyön hallinta vaatii selkeät mallit kokonaisuudesta. Prosessi-, UML- ja Archimate-mallinnus auttavat tässä.

Onnistunut projektin läpivienti

Näin saadaan perusta projektin läpivientimallille, selkeät askelmerkit, kristallisoitunut ymmärrys, mitä ollaan tekemässä ja minkälaisilla vaiheilla muutokset viedään läpi.

Selkeät mallit auttavat näkemään oleellisen

Alla on otteita muutamista työssäni käyttämistä menetelmistä
Prosessessimallinnuksesta kuvituskuva

Toiminnan mallinnus prosesseina

Prosessimallinnus uimaratakaavioina (BPMN) auttaa tunnistamaan prosessiin osallistuvat roolit, mitä kukin tekee ja missä järjestyksessä.

UML-mallista kuvituskuva

Käsite- ja tietomallinnus

Tietomalleissa UML-luokkamallilla kuvataan kohdealueen tietoja ja niiden välisiä suhteita ja toimintoja. Tällä menetelmällä luodaan selkeä yhteinen käsitteistö.

Archimate mallista kuvituskuva

Archimate malleilla kokonaiskuva

Archimate malleilla voidaan kuvata rooleja/sidosryhmiä, palveluita, sovelluksia, järjestelmiä, järjestelmien suhteita, tietovirtoja, liittymiä jne.

Ketterien projektien halinnassa käytetty priorisointitaulu

Ketterien projektien hallinta

Järjestelmien rakentaminen tehdään valtaosin nykyisin ketterillä menetelmillä, jossa järjestelmiä rakennetaan Scrum tai Kanban mallilla.

Yhteystiedot

Sähköposti: ari.vainio(kissanhäntä)gmail.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/arivainio
Osoite: Kolmenkyläntie 5, 02420 Jorvas
Puhelin: +358 400 954 273
Lataa yhteystiedot: vCard
Y-tunnus: 2491678-5
Skype: arivainio

Lisää tietoja ja tarkemman CV:n löydät LinkedIn-profiilistani